Övning Sonja

Övning Sonja genomfördes den 21 september 2022. Syftet med övning Sonja var att vidmakthålla och utveckla Fortums krisberedskapsgrupps förmåga att hantera kritiska händelser och samhällsstörningar. Förmågorna som övades var larmning, aktivering och löpande stabsarbete.

Övningen genomfördes som en simuleringsövning med motspel och ett scenario som utspelade sig vid Fortums anläggningar i Dalarna.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, motspel och utvärdering av övningen.