Risk- och sårbarhetsanalys för produktionsnät

VSL hjälper Fortum Produktionsnät AB med den årliga risk- och sårbarhetsanalysen. Fortums produktionsnät ansluter förnyelsebar elproduktion till det övriga elnätet.

Risk- och sårbarhetsanalys är ett bra verktyg för att få kunskap om verksamheten och för att planera framtida investeringar. Rapporten och handlingsplanen från arbetet uppfyller kraven från Svenska Kraftnät.