Övning Erik

VSL har planerat och genomfört en stabsutbildning och simuleringsövning Erik med Sydkrafts Hydropowers krisledning. Syftet med utbildningen och övningen var att utveckla företagets krisledning. Stabsutbildningen innefattade utöver föreläsningar även en seminarieövning där deltagarna fick möjlighet att diskutera krisledningens agerande i en händelse som påverkade företagets verksamhet. Scenariot i simuleringsövning Erik handlade om en allvarlig dammhändelse vid en av Sydkraft Hydropowers anläggningar.