Seminarieövning i krishantering

Den 25 april 2007 genomfördes en seminarieövning med Miljökontoret i Linköpings kommun. Efter en inledande föreläsning kring kriser och krishantering fick deltagarna jobba med tre olika scenarion som berörde allvarliga och extraordinära händelser. I övningen deltog personalen från Miljökontoret samt personal från kommunens säkerhetsgrupp. Övningen leddes av VSL.