Safe Harbor: nationell krisövning i Nederländerna

Onsdagen den 12 april, genomfördes övningen Safe Harbor i Rotterdam, Nederländerna. VSL hade uppdrag som expertobservatörer och skall tillsammans med E-Semble sammanställa underlag för utvärdering och feed-back.

Övningen engagerade mer än 800 personer i olika roller i insatsen mot en explosion vid en kemisk industri i Rotterdams hamn. Räddnings- och polisenheter tillsammans med ambulanser från hela Rotterdam – Rijnmond regionen kallades till olycksplatsen och leddes under insatsen från en gemensam ledningsplats i Rotterdams centrum.

E-Semble´s övningsledningssystem CrisisSim användes under hela planeringsarbetet och under övningen. CITE valdes som presentations- och analyssystem för utvärdering av övningen. Den digitala övningsdokumentationen innehåller fotografier, taktisk radiotrafik, GPS-positionsdata, digitala kartor och expertkommentarer från observatörerna.