MGU: kloramfenikolfynd i gris

I december 2012 aktiverade Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Skåne sina krishanteringsorganisationer efter att kloramfenikol hade hittats i griskött.

Med syftet att utveckla den myndighetsgemensamma samverkan genomfördes en gemensam utvärdering av insatserna i mars 2013. På uppdrag av Jordbruksverket stöttade VSL utvärderingen och agerade moderator och dokumenterade det gemensamma utvärderingsmötet.