Inrikesministeriet i Nederländerna använder CITE®

Den 21 juni presenterade Ruth Clabbers vid inrikesministeriet i Nederländerna erfarenheterna från den stora kris- och katastrofövningen Bonfire som genomfördes på flera platser i Holland i april 2005.

Ruth Clabbers som var övningsledare för Bonfire använde CITE® för att återskapa och presentera huvuddelarna av händelseförloppet för åhörarna vid en nationell konferens i Utrecht. Johan Jenvald, VD för VSL, fanns på plats med CITE® vid presentationen i Round Control som är en multimedia arena vid kongresscentrat i Utrecht

Nästa steg för ministeriet blir en internationell konferens i Amsterdam den 1 september 2005 där erfarenheter från Bonfire-övningen kommer att presenteras tillsammans med erfarenheter från övningar i andra länder. VSL kommer att finnas på plats med CITE® även vid den internationella konferensen för att visa hur CITE® kan stödja debriefing och analys av distribuerade övningar.