Utvärdering av Mjölby kommuns krishantering

VSL har hjälpt Mjölby kommun att utvärdera sitt arbete i samband med att kommunen gick upp i krisledningsstab till följd av kriget i Ukraina. Utvärderingen inkluderade en enkätundersökning och intervjuer. Resultatet redovisades i en utvärderingsrapport och vid en muntlig redovisning för kommunens ledningsgrupp.