Risk- och sårbarhetsanalys för elnätet i Ale

VSL har stöttat Ale Elförening i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalys av elnät. Ale Elförening äger elnätet i Ale kommun norr om Göteborg.
Vid ett seminarium den 8 juni redovisade VSL resultatet från risk- och sårbarhetsanalysen för Ale Elförenings ledningsgrupp.
Nyckeltal ur rapporten har sedan rapporterats till Energimarknadsinspektionen.

Alla ägare av elnät i Sverige är skyldiga att varje år genomföra en risk- och sårbarhetsanalys och rapportera resultatet till Energimarknadsinspektionen.