Referensgruppsmöte i projektet Mobilt observatörsstöd

Den 10 oktober samlades referensgruppen för projektet Mobilt observatörsstöd för utvärdering av krisövningar på VSL:s kontor i Linköping.
Projektet ska utveckla ett mobilt observatörsstöd för utvärdering av krisövningar samt öka kunskapen om mobila tjänster för att stärka VSL:s internationella konkurrenskraft inom systematiskt säkerhetsarbete.

Under referensgruppsmötet diskuterades användbarhetsfrågor och utformning av användargränssnitt. Deltagarna fick pröva CITE-portalen och testa tänkbara tekniska plattformar för observatörsstödet.

Projektet finansieras av VINNOVA genom programmet Forska & Väx , som är ett program för forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag.