Krisövning

Vi ordnar övningar för nyckelfunktioner och krisorganisationer.

Övningar utvecklar och testar förmågan

VSL planerar, leder och utvärderar krisövningar. Tillsammans med uppdragsgivaren väljer VSL övningsform och utformar övningen utifrån övningens syfte och målgrupp.

Krisövningar utvecklar och testar de förmågor som behövs i krisberedskapen. Övningar ökar deltagarnas personliga färdigheter, samtrimmar grupper och funktioner och visar vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Olika typer av övningar

  • Startövningar testar larmrutiner och kontaktvägar och övar aktivering av krisorganisationen.
  • Krisledningsövningar tränar beslutsfattande, stabsarbete, samverkan och kommunikation.
  • Funktionsövningar tränar särskilda roller och funktioner, till exempel driftledare, vakthavande ingenjör eller tjänsteman i beredskap.