MGU-utbildning i Jönköping

Den 11 och 12 oktober, 2016 arrangerade VSL den andra MGU-utbildningen i Jönköping inom projektet Myndighetsgemensam utvärdering av insatser (MGU). I utbildningen deltog experter från Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och flera Länsstyrelser.

På kvällen den 11 oktober höll Helen Loor från Länsstyrelsen Östergötland och Gunilla Hallgren, SVA ett mycket intressant föredrag om Mjälbrandsutbrottet runt Omberg sommaren 2016.

Johan Jenvald och Magnus Morin från VSL planerade, ledde och dokumenterade utbildningen, på uppdrag av Jordbruksverket.