Artikel om CITE i La Protezione Civile Italiana

Vikten av effektiv värdering av katastrofmedicininsatser är titeln på en aktuell artikel i La Protezione Civile Italiana. Artikeln beskriver hur CITE® användes för uppföljning och utvärdering av två katastrofövningar i Italien. Från VSL deltog Magnus Morin och Johan Jenvald vid båda övningarna. Artikeln finns i nummer 5, 2007 på sidorna 22-29.

Läs mer om övningarna i Casalvolone och i Aosta.