Räddningsövning i alptunnel

Den 19 maj 2006 genomförde European Master in Disaster Medicine (EMDM) sin årliga katastrofövning. Övningen tog plats i den 4,7 km långa vägtunneln Côte de Sorreley i de Italienska alperna nära Aosta. Scenariot innehöll en seriekrock med ett tiotal personbilar och en buss. Brand uppstod och 105 skadade fanns i tunneln när de första räddningsenheterna nådde skadeplatsen. Läs mer om övningen.

VSL dokumenterade övningen, presenterade fakta och spelade upp nyckelsekvenser med CITE® Explorer under genomgången med de 26 EMDM-eleverna och deras instruktörer.

EMDM är en internationell specialistutbildning i katastrofmedicin för läkare.