Analyser och utredningar

Vi genomför analyser och utredningar för ökad säkerhet.

Kunskap och förståelse

Analyser och utredningar ger insikter och kunskap som gör det möjligt att utveckla processer och arbetssätt.

Exempel på utredningar

 • Hantering av vattenläcka i kommun
 • Olycka i vattenkraftverk
 • Påverkan på dammsäkerhet vid skogsbränderna 2018
 • Analys av rapporterade olyckor och tillbud med farligt gods och i farlig verksamhet
 • Dammhaveri
 • Hantering av covid-19 pandemin inom en kommun

Exempel på analyser

 • Riskanalys av informationssystem och nätverk enligt NIS-regleringen
 • Risk- och sårbarhetsanalys enligt elberedskapslagen
 • Risk- och sårbarhetsanalys för elnät enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter
 • Risk- och sårbarhetsanalys för kommuner
 • Riskanalys vid flytt av samhällsviktig verksamhet
 • Riskanalys vid förändringar i arbetsprocesser
 • Riskanalys vid evenemang