VSL Systems AB

Verksamhet, säkerhet, ledarskap

Vårt uppdrag

VSL hjälper företag och myndigheter att skydda sina värden genom systematiskt säkerhetsarbete. Med vår expertkompetens som grund stärker vi våra kunders beredskap och säkerhet. Analys, planering, övning och utvärdering är våra verktyg.

Fakta om företaget

  • VSL Systems AB är ett privat aktiebolag som bildades 1994.
  • VSL betyder verksamhet, säkerhet, ledarskap.
  • VSL finns i Linköping, men våra kunder och samarbetspartners återfinns både i Europa och i USA.
  • VSL Research Labs är den del av företaget som bedriver tillämpad forskning om modellering, simulering och visualisering, bland annat i samarbete med Linköpings universitet och Chalmers Tekniska Högskola.
  • CITE är ett registrerat varumärke som tillhör VSL Systems AB.