Projekt

Vi leder och genomför stora och små projekt.

Projektkatalog

VSL har mångårig erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete i komplexa system. I projektkatalogen har vi samlat information om några av projekten.

Elberedskap

Stärkt elberedskap

Företagen i elförsörjningen ska genomföra risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och ta fram beredskapsplaner för att stärka elberedskapen.

LCA 2023 03 02

Säkerhet på flygplats

VSL hjälper Linköping City Airport med systematiskt säkerhetsarbete.

Beredskapsplanering för vattenkraft

Vattendragsvis beredskapsplanering för säker drift.

Drönare och elnät

Drönarbesiktning av elnät

Utveckling av förmågan att använda drönare vid underhåll av elnät.

Ångermanälven

Vattenhanteringsgrupp i Ångermanälven

Förberedelser för hantering av svåra vattensituationer i älven.

NIS-energi

Säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS)

VSL hjälper samhällsviktiga leverantörer inom energisektorn att skydda sina nätverk och informationssystem.

dammsak-ledare

Dammsäkerhet för ledare

Utbildning av personal hos företag och myndigheter med ansvar för dammsäkerhet.

Skogsbrandflyg

Skogsbränderna sommaren 2018 och dammsäkerheten

Skogsbränderna 2018 påverkade dammägare i Ljusnan. Det var fara för spridning av brand till kraftverk, begränsad framkomlighet och avstängda och brandskadade elledningar.

Flöde2000

Vattenhantering vid svåra situationer

Samverkan mellan dammägare om vattenhantering vid svåra situationer – juridiska och tekniska förutsättningar.

avsparrning

Stabsutbildning för Jordbruksverkets krisorganisation

VSL hjälper Jordbruksverkets krisorganisation att utforma och genomföra stabsutbildning.

Vallastaden

Expo Vallastaden: riskanalys och säkerhetsplan

Riskanalys och säkerhetsplan för bo- och samhällsmässan Vallastaden.

Oreälven (900x675)

Att varna allmänheten vid dammhaveri

Översikt av lagstiftning, rutiner och system för varning av allmänheten vid dammhaveri.

beredskapsprojektet

Samordnad beredskap

VSL hjälper elnätsägare att bygga upp samordnad beredskap för störningar.

Styrel

Styrel

VSL hjälper kommuner att planera för elbrist.

Epizooti

Myndighetsgemensam utvärdering – MGU

Utveckling av en metod för myndighetsgemensam utvärdering
av samordnade insatser vid smittsamma djursjukdomar

gasflaskor

Analys av olycks- och tillbudsrapporter

VSL hjälper Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med analys av olycks- och tillbudsrapporter.

dammovning

Dammägares beredskapsövningar

VSL samarbetar med dammägare för att utveckla en metod för beredskapsövningar.

kor

Samverkan vid epizooti

Nationella seminarier för bättre beredskap att hantera smittsamma djursjukdomar.

rsa_lidingo_1

Kommunal risk- och sårbarhetsanalys

VSL hjälper Lidingö stad att analysera risker och sårbarheter.

Crisis-Logo

CRISIS

System för krisövning med interaktiv simulering.

Structured-observation

Ökat lärande inom kärnkraften

Metoder och teknik för ökat kunskapsutbyte och nya perspektiv på inövade beteenden.

ship_in_port

Säkerhet till sjöss

Metoder och teknik för uppföljning av sjöfartssimuleringar.

loop

Ökat lärande från insatser och övningar

Metoder och teknik för lärande från räddningsinsatser och krisövningar.

voicelink-1

CITE® Communicator

Loggning och analys av talkommunikation i krisövningar.