Utbildning i individuell krishantering

Den 28 och 30 augusti genomförde Fortum en kurs i individuell krishantering. Utbildningen vände sig främst till chefer och ledare med personalansvar. Syftet är att öka deltagarnas beredskap att hantera kriser på individ- och gruppnivå.
Annalena Waller och Carl-Johan Håkansson som ledde utbildningen blandade teori med praktiska övningar för deltagarna. Deltagarna fick öva på att lägga upp och genomföra krisinformationsmöten samt att hålla svåra samtal i samband med en kris.

VSL organiserade utbildningen och fångade upp deltagarnas erfarenheter.