Utvecklingsmöte i CRISIS-projektet

Den 5 och 6 juli 2010 var VSL värd för ett utvecklingsmöte i EU-projektet CRISIS.
Partners från Danmark, Storbritannien, Tyskland och Sverige diskuterade systemarkitektur och utvecklingsmetoder.

VSL demonstrerade CITE som bidrar med teknologi för planering, ledning och utvärdering av krisövningar i projektet.

Läs mer om projektet och deltagarna.

CRISIS stöds av EU:s sjunde ramprogram genom Grant Agreement No. FP7-242474.