Realtidsföljning av mobiltelefonsamtal med CITE® Voice-Link

CITE® Voice-Link stödjer nu mobiltelefoni. Det innebär att all telefonkommunikation — fast och trådlös — kan följas från en plats med hjälp av programmet Astor. Det här är goda nyheter för i och med detta kan instruktörer och övningsledare följa övningen genom att övervaka kommunikationen mellan deltagarna. Med hjälp av CITE® Voice-Link kan de följa de framstegen på fältet och lyssna på viktiga samtal. Och dessutom finns alla samtal omedelbart tillgängliga för analys och uppspelning vid genomgången efter övningen.