Övning Lumetorm

VSL har planerat och genomfört en utvecklingsdag för Mjölby kommuns krisledningsstab. Dagen omfattade utöver seminarieövningen Lumetorm en grundläggande stabsutbildning. Syftet med utbildningen och övningen var att utveckla kommunens krisledning. Under seminarieövningen fick deltagarna möjlighet att diskutera krisledningens agerande i en händelse som påverkar kommunens verksamhet och identifiera utvecklingsbehov.