Anders Brödje presenterar sin licentiatuppsats

Den 5 oktober presenterade Anders Brödje sin licentiatuppsats ”Hello, is there anybody out there – just nod if you can hear me. Exploring the work of Vessel Traffic Service Operators”, vid institutionen för Sjöfart och Marin Teknik, Chalmers Tekniska Högskola.

På bilden ses Anders efter presentationen tillsammans med handledarna docent Johan Jenvald, VSL , doktor Monica Lundh, Chalmers och doktor Joakim Dahlman, Chalmers.