Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Den 18 november 2010 ledde VSL ett seminarium med Linköpings krishanteringsråd. Krishanteringsrådet består av företrädare för kommunen, statliga myndigheter, landsting samt företag och organisationer som har anknytning till samhällsviktig verksamhet inom Linköpings kommuns geografiska område. Vid seminariet redovisade VSL ett förslag till en digital mötesplats för fördjupad samverkan.

Säkerhetsavdelningen vid Linköpings kommun redovisade resultaten från kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt gick igenom vad som menas med samhällsviktig verksamhet.

Nätverksbyggandet inom krishanteringsrådet fortsatte genom att medlemmarna fick möjlighet att presentera sin verksamhet, sina resurser och sina behov av stöd vid en eventuell kris.

På bilden syns Paul Lindvall, kommunalråd i Linköping och ordförande i krishanteringsrådet, när han inledningstalar vid seminariet.