Seminarium om olycksutredning

Den 10–11 november 2009 arrangerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett seminarium i Göteborg om olycksutredning och lärande från olyckor.
VSL medverkade inom ramen för projektet Ökat lärande från insatser och övningar.
Johan Jenvald och Magnus Morin presenterade Fallet Gårdsätter – en glimt av framtidens insatsanalys som är en fallstudie tillsammans med Räddningstjänsten i Linköping.

Seminariet på Lindholmens Science Park samlade ett hundratal deltagare med intresse för olycksutredning och lärande från olyckor.
Förutom olycksutredare från räddningstjänster i hela Sverige deltog representanter från olika företag och myndigheter, till exempel Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Vägverket, Banverket och Transportstyrelsen.

Marianne Stålheim från MSB ansvarade för förberedelser och koordinerade genomförandet av seminariet.