Övning Tomas

Övning Tomas genomfördes i tre delar med tre olika scenarier den 31 maj samt 2 och 3 juni 2021. Syftet var att öva Fortums krisberedskapsgrupp i stabsarbete på distans. Förmågorna som övades var larmning, aktivering och indedande stabsarbete. Samtliga skift och funktioner i Fortums krisberedskapsgrupp övades.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, motspel och utvärdering av övningen.