GUL – Gemensam Utvärdering Lärande

Den 17 februari, 2015 träffade Johan Jenvald, VSL och Rainar All, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beredskapsdirektör Linda Kazmierczak vid Länsstyrelsen Kronobergs län för att få ta del av Länsstyrelsens arbete med gemensamma utvärderingar efter insats.

Initiativet har fått namnet GUL och står för Gemensam Utvärdering Lärande. Mötet var en del i projektet Myndighetsgemensam utvärdering av insatser (MGU) som leds av Jordbruksverket.