Presentation på WANO-konferens

Johan Jenvald från VSL och Mona Eriksson från KSU höll en presentation vid WANO 8th Human Performance Meeting i Dieppe i Frankrike. Föredraget hade rubriken Structured reflective observation in continuing training och beskrev erfarenheterna från en serie övningar med operatörer inom kärnkraften. WANO – World Association of Nuclear Operators – är den internationella intresseorganisationen för kärnkraftsoperatörer. Johan Jenvald och Mona Eriksson besökte också kärnkraftverket i Penly och en simulatoranläggning i Dieppe.

Läs mer om övningarna som presenterades.