Övning Ylva

Övning Ylva genomfördes vid Fortums driftcentral för vattenkraft den 28 och 29 mars 2023. Under fyra halvdagar övade nio driftledare och fyra vakthavande ingenjörer på att hantera kritiska händelser inom vattenkraften. Varje driftledare fick hantera ett skräddarsytt scenario som var framtaget utifrån den övades kunskap och erfarenheter.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, motspel och utvärdering av övningen.