Våra kunder

Med fokus på säkerhet och ansvar

Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare finns inom verksamheter där kritiska händelser kan få omfattande mänskliga, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Det kräver säkerhet och långsiktigt ansvar.

Företag

Agricam AB
Ale El
Blåsjön Kraft AB
Copperstone Viscaria AB
Downing Hydro AB
E.ON Vattenkraft Sverige AB
Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB
Fortum Oyj
Fortum Sverige AB
Fortum Produktionsnät AB
Fortum Värme AB
Holmen AB
Holmen Energi AB
Hyresbostäder i Norrköping AB
Härryda Energi AB
Iptor Infrastructure AB
Karlskoga Energi & Miljö AB
Karlskoga Vattenkraft AB
Kungälv Energi AB
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU)
Lerum Energi AB
Linköping City Airport AB
Linköpingsexpo AB (Expo Vallastaden AB)
Ljusnans Vattenregleringsföretag
Länsförsäkringar
Mjölby-Svartådalen Energi AB
SAAB AB
SAAB Training Systems AB
Sankt Kors Fastighets AB
Scan AB
Skellefteå Kraft AB
Solberg Vindkraft AB
Statkraft Sverige AB
Statkraft Vind AB
Statkraft Värme AB
Stensjön Kraft AB
Surte Åkeri AB
Sydkraft Hydropower AB
Tekniska verken i Linköping AB
Termisk Systemteknik i Sverige AB
Vara Energi
Varberg Energi AB
Varbergsortens Elkraft
Varsvik AB
Vattenfall Vattenkraft AB
Vattenregleringsföretagen
Vindkraftnorr AB
Västra Orust Energitjänst

Myndigheter

Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Försvarets Materielverk (FMV)
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Jordbruksverket
Krisberedskapsmyndigheten
Luftfartsverket
Länsstyrelsen Östergötland
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Räddningsverket
Sjöfartsverket
Statens strålskyddsinstitut
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket

Universitet och forskningsfinansiärer

Chalmers Tekniska Högskola
Linköpings universitet
Elforsk
Energiforsk
Vinnova

Internationellt

EU-kommissionen
European Master in Disaster Medicine, Italien
Forsvaret, Danmark
Inrikesministeriet, Nederländerna
Rijkswaterstaat, Nederländerna

Kommuner

Boxholms kommun
Eskilstuna kommun
Finspångs kommun
Karlskoga kommun
Katrineholms kommun
Kumla kommun
Lidingö stad
Linköpings kommun
Malmö stad
Mjölby kommun
Motala kommun
Nacka kommun
Norrköpings kommun
Räddningstjänsten Östra Götaland
Söderköpings kommun
Vadstena kommun
Valdemarsviks kommun
Vingåkers kommun
Åtvidabergs kommun
Ödeshögs kommun