Stabsutbildning: krisledning på distans

Under pandemin har flera organisationer aktiverat sina krisledningar. Även om pandemin är en kris i sig, så måste flera företag och myndigheter klara av att hantera en tillkommande kritisk händelse eller samhällsstörning.

Med respekt för styrkan i det direkta ledarskapet håller VSL fast vid den rollbaserade krisorganisationen och presenterar verktyg och stöddokument för att underlätta ledning och stabsarbetet på distans.

Under 2020 har VSL hjälpt sina kunder att skapa förutsättningar att leda på distans genom skräddarsydda utbildningar och övningar.