Svenska kraftnät – Temadag om beredskap för dammhaveri

Den 24 oktober 2018 genomförde Svenska Kraftnät en temadag om beredskap för dammhaveri. Syftet med temadagen var att ge aktörer som arbetar med beredskapsplanering för dammhaveri möjlighet att utbyta erfarenheter och ta del av lärdomar av inträffade händelser och övningar och inspireras till fortsatt arbete. En av talarna under temadagen var Magnus Morin från VSL.