VINNOVA finansierar utveckling hos VSL

VINNOVA finansierar genom programmet Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. VSL är ett av 52 företag som fick del av den satsningen vid utlysningen i augusti. Projektet som gillades av VINNOVA handlar om att vidareutveckla vårt verktyg CITE® för systematiskt säkerhetsarbete. Bland annat ska vi studera användbarhetsfrågor på den internationella marknaden.

Läs hela pressmeddelandet på VINNOVAs hemsida.