Uppsats presenterad vid ECCE 2011

Johan Jenvald och Magnus Morin från VSL är medförfattare till en uppsats om design av träningssystem, som presenterades vid konferensen ECCE 2011 – European Conference on Cognitive Ergonomics. Amy Rankin från Linköpings universitet presenterade uppsatsen vid konferensen i Rostock, Tyskland den 24 augusti.

Uppsatsen beskriver forskning inom forskningsprojektet CRISIS. CRISIS ska utveckla ett system för att öva hanteringen av kritiska händelser med en interaktiv simuleringsmiljö. CRISIS stöds av EU:s sjunde ramprogram genom Grant Agreement No. FP7-242474.

Läs mer om projektet.

Läs en sammanfattning av uppsatsen.