Utbildning

Vi tar fram och genomför skräddarsydda utbildningar.

Utbildning för kundernas behov

VSL planerar, utformar och genomför utbildning för personal i krisorganisationer och säkerhetsfunktioner. Våra utbildningsledare är lyhörda för våra kunders behov och vana att anpassa utbildningarnas innehåll och form.

Exempel på utbildningar

  • Säkerhetsskydd – grunder, krav och tillämpning.
  • Stabs- och ledningsutbildning för chefer.
  • Praktiskt stabsarbete i krisorganisationer.
  • Beslutsfattande i svåra situationer med osäkerhet, stress och krisreaktioner
  • Tjänsteman i beredskap (TiB) vid myndigheter och företag
  • Vakthavande ingenjör i energiföretag
  • Tänk efter – var säker: arbetsmiljö och säkerhetskultur för elnätsföretag
  • Distansutbildningar om krishantering och säkerhetsskydd
  • NIS: säkerhet i nätverk och informationssystem – grunder, krav och tillämpning.
  • Höjd beredskap – kontinuitet och krigsplacering