Simulering av influensaepidemier i lokalsamhällen

Den 26 maj presenterade Magnus Morin, forsknings- och utvecklingschef vid VSL Research Labs en forskningsrapport vid BioMedSim-konferensen i Linköping. Föredraget beskrev utvecklingen av en simulator för simulering av influensaepidemier i lokalsamhällen. Syftet med simulatorn är att stödja lokala beslutsfattare att prediktera och analysera konsekvenserna av ett utbrott av smitta. Simuleringarna skall också öka kunskapen om effekten av olika interventioner för att hindra eller minska smittspridning i samhället.