Evakueringsövning i höghastighetståg

Den 1 september testade HSL South möjligheten att evakuera 500 passagerare från ett höghastighetståg i Groene Hart-tunneln i Nederländerna. Övningen var en del i HSL South projektet som ska utveckla snabbtåg i Nederländerna. I detta arbete genomförs övningar för att testa säkerheten i olika avseenden.

Sjutton observatörer följde evakueringen och använde CITE Observer för att dokumentera sina iakttagelser. Ytterligare sju observatörer fotograferade och filmade förloppet som nu skall analyseras.

Vår samarbetspartner i Nederländerna, E-Semble, gav metod och teknikstöd till HSL-South så att övningen kunde genomföras effektivt.

Läs mera om övningar för säker trafik med höghastighetståg i Nederländerna.