MGU: salmonella Mbandaka i foder

Under perioden mars till juli 2013 hanterade Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med flera länsstyrelser en insats för att bekämpa ett utbrott av salmonella Mbandaka i djurfoder.

Med syftet att utveckla den myndighetsgemensamma samverkan genomfördes en gemensam utvärdering av insatserna i september 2013. På uppdrag av Jordbruksverket stöttade VSL utvärderingen och agerade moderator och dokumenterade det gemensamma utvärderingsmötet.