Human Performance at Sea (HPAS)

Johan Jenvald från VSL är medförfattare till en uppsats om säkerhet till sjöss som presenterades vid konferensen Human Performance at Sea.
Docent Margareta Lützhöft från Chalmers tekniska högskola presenterade uppsatsen vid University of Strathclyde i Glasgow den 16 juni 2010.

Uppsatsen beskriver forskning om säkerhet till sjöss inom forskningsprojektet Impact.
Impact genomförs inom EU-programmet Martech och har deltagare från Chalmers tekniska högskola, VSL Systems AB, World Maritime University och ARMINES – Mines Paristech.

Läs mera om projektet.

Läs en sammanfattning av uppsatsen.