Artikel i WHO-tidskrift

Resultat från forskningsprojektet Hot i förändring: Hur riskpopulationer kan identifieras, informeras och skyddas vid smitta och bioterrorism har publicerats i Bulletin of the World Health Organization. Artikeln har titeln Population-based simulations of influenza pandemics: validity and significance for public health policy.

Läs en sammanfattning av artikeln (engelska).

Ladda ned hela artikeln från WHO:s webbplats.

Läs mera om projektet.