KSU och VSL tecknar ramavtal

Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB (KSU) och VSL tecknar ramavtal.
Avtalet innebär att VSL lämnar utvecklingsstöd inom lärprocesser med
utgångspunkt från KSU:s pedagogiska grundsyn.