CITE® Voice-Link användes vid HSL-övning

Den 11 maj användes CITE® Voice-Link vid en HSL övning vid Rijkswaterstaats träningsanläggning i Delft i Nederländerna. Vår lösning Voice-Link utnyttjar flexibiliteten i IP-tekniken och kombinerar den med verktyg för loggning och analys av talad kommunikation. Övningen organiserades av vår partner E-Semble bv i Delft.

HSL är den nya höghastighetsjärnvägen i Nederländerna.