Isavia besöker VSL för att lära sig mer om CITE

Isavia arbetar för flygsäkerheten på Island. Isavia driver samtliga flygplatser på Island och flygleder all flygtrafik inom Islands luftrum.


Under två dagar i februari besökte Isavia VSL för att lära sig mer om CITE och om hur CITE kan stödja olika former av krisövningar. Bilden visar Magnus Morin och Arni Birgisson under ett planeringspass med CITE.