Redovisning av AAR studie för nationella och regionala olycksutredare

Den 29 januari 2013 redovisade VSL resultaten från en förstudie om After-Action Review (AAR) vid ett seminarium med regionala samordnare för olycksundersökningar i Stockholm. Värd för seminariet var MSB. Temat för dagen var erfarenhetsåterföring och lärande för effektivare räddningsinsatser.

Rainar All från MSB inledde med en beskrivning av uppdraget och målsättning med studien av AAR och därefter presenterade Johan Jenvald från VSL resultaten från förstudien och ledde en diskussion med deltagarna om förutsättningarna för AAR i svenska insatsorganisationer.