MGU: bekämpningen av mjältbrandsutbrottet 2016

Den 28 mars 2017 genomförde Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en myndighetsgemensam utvärdering (MGU) av hanteringen av mjältbrandsutbrottet sommaren 2016.

MGU är en metod för att ta tillvara viktiga erfarenheter från ett bekämpningsarbete av exempelvis smittsamma djursjukdomar. Målet med MGU är att öka den gemensamma förmågan i bekämpningsarbetet och uppnå största möjliga samhällsnytta. MGU omfattar förutom ett utvärderingsmöte även ett uppföljningsmöte.

Utvärderingsmötet genomfördes i Norrköping och VSL hade uppdraget att bemanna rollerna moderator och dokumentatör. MGU-metoden finns beskriven i en metodhandbok som kan laddas ner gratis från Jordbruksverkets hemsida. MGU-metoden är framtagen i ett 2:4-projekt i samarbete mellan Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen Östergötland och VSL Systems AB.