VSL och E-Semble samarbetar i projekt i Nederländerna

Måndagen den 20 juni 2005 träffades Johan Jenvald, VD för VSL, och Martijn Boosman, CEO för E-Semble, i Delft i Nederländerna för att utveckla samarbetet inom simulerings- och träningsområdet. Först på tur står ett antal projekt i Nederländerna där Crisis Sim och CITE tillsammans skall användas för att skapa effektiv träning och utbildning vid både fullskaleövningar och i simulerade miljöer. Bilden visar Martijn och Johan utanför E-Sembles kontor i Delft.