Forskningssymposium i San Francisco

Två uppsatser där forskare från VSL är medförfattare presenterades vid AMIA:s årliga forskningssymposium i San Francisco.
Uppsatserna beskriver forskning om modellering och simulering av spridning av smittsamma sjukdomar som genomförts
tillsammans med forskare vid Linköpings universitet. Uppsatserna handlar dels om metoder för hantering av förutsättningar och antaganden i simuleringsmodeller,
dels om modeller som kan representera skillnader mellan geografiska områden vid simulering av effekten av förebyggande åtgärder vid utbrott av influensa.

Länkar till sammanfattningar av uppsatserna:

Assumptions Management in Simulation of Infectious Disease Outbreaks

Impact of Precautionary Behaviors During Outbreaks of Pandemic Influenza: Modeling of Regional Differences