VSL föreläser vid MSB om erfarenhetsåterföring och lärande

Den 22 augusti höll Johan Jenvald, VSL en föreläsning vid MSB om erfarenhetsåterföring och lärande från räddningsinsatser.

Föreläsningen var en aktivitet inom projektet Ledning och samverkan som är en av MSB:s största satsningar under åren 2012–2014.

Projektet involverar fler än 100 aktörer inom det svenska krishanteringssystemet, både praktiker och forskare.