Möte om pandemier och simulering i Washington DC

Den 21 oktober genomförde ANSER, VSL Research Labs och Linköpings universitet ett seminarium i Arlington, Virginia, USA. De 43 inbjudna deltagarna var experter och beslutsfattare med intresse för beslutsstöd med modellering och simulering för prediktering av pandemier och smittspridning. Det svenska deltagandet finansierades av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).