VSL deltar i pandemistudie i Stockholm

Den 23 och 24 november genomfördes Pandemistudie Stockholm. Under två dagar samlades representanter från myndigheter och näringsliv för att kartlägga hur transportsektorn och samhället påverkas av en pandemi. Fokus för studien var Stockholmsregionen och omfattade tre delscenarion. Mellan de olika scenariona hölls intressanta föredrag av experter från olika områden. Sjöfartsverket var värd för studien och kommer att publicera resultatet av studien i en rapport.