Presentation vid AMIA i Washington DC

Den 23 oktober presenterade professor Toomas Timpka från Linköpings universitet forskningsrapporten Towards a simulation environment for modeling of local influenza outbreaks vid American Medical Informatics Associations (AMIA) årliga symposium. Rapporten har tagits fram inom det gemensamma forskningsprojekt som VSL Research Labs och Linköpings universitet bedriver på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).